Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. Ενόψει της επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης - Παράθεση ερευνών κοινής γνώμης για το πώς βλέπουν σήμερα οι πολίτες των τ. σοσιαλιστικών χωρών την περίοδο του σοσιαλισμού (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - updated 27-5-2017)

ΛΕΝΙΝ: Λοιπόν πώς τα περνάτε στον Καπιταλισμό; Αφιερωμένο στην τεράστια παρακαταθήκη της Οκτωβριανής Επανάστασης παρουσιάζουμε έρευνες...

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ για τον Ο.Ε.Υ. και το Πρόγραμμα «Δημιουργία» Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’ του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΟΑ 2007-2013”», όπως συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 4-7-2011- Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010, δηλαδή του αντιδραστικού «Καλλικράτη», επιβεβαιώνεται πλήρως η θέση μας ότι δεν πρόκειται για απλή συνένωση δήμων αλλά για αλλαγή της τοπικής και περιφερειακής δομής της χώρας με στόχο μεταξύ των άλλων την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους νέους Δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες. Αυτόν τον πολιτικό στόχο υπηρετεί ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. που πρότεινε και ψήφισε σήμερα η διοίκηση του Δήμου Φλώρινας. Καταψηφίζουμε συνολικά το νέο Ο.Ε.Υ. επειδή μέσα από την φιλοσοφία του και τα επιμέρους 28 άρθρα του υλοποιεί:

Ετοιμάζει το έδαφος για υποχρεωτικές μετατάξεις του λεγόμενου "πλεονάζοντος προσωπικού" με βάση τον πρόσφατο νόμο περί «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» που ψηφίστηκε από τη Βουλή (Ν.3979/11 άρθρο 59).
Οργανώνει το Δήμο όχι με βάση τον πληθυσμό και τις πραγματικές του ανάγκες αλλά με βάση τον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού για να πετύχει τη μείωση του "κόστους εργασίας" και προσαρμόζει το προσωπικό του σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα.
Διατηρεί το καθεστώς των προσωποπαγών θέσεων δηλαδή της περιορισμένης μονιμότητας για τους μόνιμους υπαλλήλους ενώ τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) τους τοποθετεί στις λεγόμενες "προσωρινές – προσωποπαγείς θέσεις" οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Το προσωπικό συνολικά θα αποτελεί ένα ευέλικτο και συνεχώς μετακινούμενο σύνολο με αύξηση της εκμετάλλευσής του. Η κατανομή του προσωπικού θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο θα μετακινεί όποιον υπάλληλο θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει, θα δημιουργεί πλεονάζον προσωπικό σε όποια υπηρεσία θέλει
Συνεχίζει και επεκτείνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας αφού προβλέπει πρόσληψη συμβασιούχων.
Συνολικά πάνω από το 20-25% των εργαζομένων του δήμου θα εργάζονται με ελαστικές ή επισφαλείς σχέσεις εργασίας.
Δημιουργεί Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε Δήμαρχο με ό,τι στεγανό αυτό συνεπάγεται.

Ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής του «Καλλικράτη» (εθελοντισμός, ΣΔΙΤ, συμπράξεις με Μ.Κ.Ο., εφαρμογή επιχειρηματιών σχεδίων, εκχώρηση σε ιδιώτες κτλ).


Η δική μας πρόταση για το νέο Ο.Ε.Υ. είναι να κινείται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Δηλαδή πρέπει:

Να διασφαλιστεί το δικαίωμα σταθερής και μόνιμης εργασίας με πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους. Να εξασφαλιστεί η μονιμοποίησή των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να πάψει από εδώ και πέρα η απαράδεκτη αυτή πρακτική.
Να ενταχθούν όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις στις οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου μέσα από ενιαίο οργανισμό υπηρεσίας.
Να καταργηθεί η επιχειρηματικότητα σε κάθε υπηρεσία και υποδομή των Δήμων και των Περιφερειών. Να γίνουν έργα και υποδομές που να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για τη λαϊκή οικογένεια, για τους ανέργους. Να μη γίνει καμία ανάθεση – εκχώρηση υποδομής ή υπηρεσίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.
Βασικό κριτήριο της λειτουργίας των δήμων να είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, με χρηματοδότηση από το κράτος μέσω της φορολόγησης του κεφαλαίου και της μεγάλης περιουσίας.
Μόνο εάν ο κεντρικός σχεδιασμός έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών μπορούμε να μιλάμε για ένα σωστό δρόμο ανάπτυξης, για δήμους και περιφέρειες στην υπηρεσία του λαού.


            - Η Δημοτική Αρχή έθεσε ως προ ημερησίας διάταξης θέμα τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας σε πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’ του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΟΑ 2007-2013”»

            Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ψευδεπίγραφα αποκαλείται ως πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς στην ουσία πρόκειται για μέθοδο ανακύκλωσης της δραματικά αυξανόμενης ανεργίας και στην περιοχή μας. Προωθούν την απασχόληση διάρκειας πέντε μόλις μηνών με αποδοχές κάτω και από αυτές της απαράδεκτης Εθνικής Γενικής ΣΣΕ. Στην πραγματικότητα είναι μια ιδιότυπη επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας με όρους που δεν μπορεί (ακόμα τουλάχιστον) να επιβάλει ούτε ο πλέον σκληρός ιδιώτης εργοδότης.
Σύμφωνα με αυτά η «κοινωφελής εργασία» μπορεί να αφορά υπηρεσίες φροντίδας χώρων πρασίνου, δασοπροστασίας και καθαριότητας, έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών, υπηρεσίες φροντίδας και μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμΕΑ και παιδιών, κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση ρουχισμού, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές, οδική ασφάλεια μαθητών, δράσεις που σχετίζονται με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και την ανάδειξή της.
         Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τοπικά, μέσω επιχειρησιακών σχεδίων που θα εκπονηθούν από τους δήμους και άλλους φορείς. Ως δικαιούχοι ορίζονται οι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που θα υποβάλουν προτάσεις δράσεων προκειμένου να επιλεχθούν και να λάβουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Δικαιούχοι, λοιπόν, μπορούν να είναι Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ενώσεις.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτό το πρόγραμμα να βάλει τα ίδια τα εργατικά σωματεία να ανοίξουν δρόμο για το τσάκισμα κάθε εργατικού δικαιώματος, το σπάσιμο των ΣΣΕ. Επίσης, με τέτοια προγράμματα δεν αποκλείεται να ανοίξει ο δρόμος για παραπέρα απολύσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου ακόμα και μόνιμων από τους δήμους των οποίων η εργασία θα καλύπτεται πλέον με τέτοια προγράμματα. Ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο το σύστημα ανακυκλώνει την ανεργία και διαχειρίζεται τη φτώχεια. Επιχειρεί να πείσει τους εργαζόμενους να παραιτηθούν από το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, να αρκούνται σε δουλειά πέντε μηνών για ψίχουλα. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η εμπέδωση της πολιτικής που μετατρέπει το δικαίωμα στην εργασία σε εργαλείο διατήρησης του απάνθρωπου καπιταλιστικού συστήματος. Τα προγράμματα αυτά είναι ενταγμένα στη στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου και των κομμάτων του να φτηνύνει κι άλλο την εργατική δύναμη, να τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις, να ιδιωτικοποιήσει μια σειρά υπηρεσίες των δήμων.

Καταψηφίζουμε με απόλυτο τρόπο ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία νέας στρατιάς ειλώτων. Τα κονδύλια αυτά και άλλα θα μπορούσε να διατεθούν για την πραγματική παραγωγική ανάπτυξη υπέρ του λαού και με τρόπο που θα δημιουργούνται και πραγματικές θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση και οι Δήμοι επιδιώκουν την πιο ακραία εκμετάλλευση της αγωνίας των ανέργων ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες καθολικής μείωσης μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις παραπέρα απολύσεις, τον αποκλεισμό ή περιορισμό της πρόσληψης εργαζομένων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Οι Δήμοι έρχονται να γίνουν το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και του μνημονίου. Θα έπρεπε όλοι να επιστρέψουν ως απαράδεκτα τα κυβερνητικά και ευρωενωσιακά αυτά προγράμματα και να απαιτήσουν την πραγματική εφαρμογή  μέτρων κατά της ανεργίας.

Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

  
-        Δεν δώσαμε θετική ψήφο επίσης στον προϋπολογισμό του νέου Νομικού Προσώπου  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας διότι σε αυτόν αποτυπώνονται οι πολιτικές των περικοπών που συνεχίζοντα και μάλιστα σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, των αναθέσεων σε ιδιώτες έργων και παροχών που θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής χωρίς καμία επιβάρυνση, δεν είναι εξασφαλισμένη η σίτιση των νηπίων και ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή υψηλών τροφείων


- Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις που δεν αφορούν στην ουσία των θεμάτων που έρχονται για συζήτηση. Προτείναμε η προβλεπόμενη αποζημίωση προέδρου και αντιπροέδρου κάθε ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από τον Δήμο να βρίσκεται στα κατώτερα όρια που προβλέπονται ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το ποιες αμοιβές αιρετών θα πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται.Θεωρούμε πάντως αυτονόητο ότι κατά την διαδικασία πρέπει να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της κάθε παράταξης ή του κάθε συμβούλου να εκφράζεται κατά την ψηφοφορία, επι όλων των διαφορετικών συγκεκριμένων προτάσεων, αυθεντικά χωρίς τυπολατρική προσήλωση ή διάθεση «παγίδευσης». Από εκεί και πέρα ο καθένας οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και του ρόλου του.

Φλώρινα, 5-7-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog μας δεν έχει ούτε ειδησεογραφικό χαρακτήρα ούτε έχει θέση ενός φόρουμ.

Δοκιμαστικά ενεργοποιούμε την χρήση σχολίων. Αυτά όμως θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ εφόσον έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αναρτήσεις, όσα δηλαδή προσφέρουν κάποια επιπλέον συγκεκριμένη πληροφορία (άντε τις πρώτες μέρες μπορεί να κάνουμε μια εξαίρεση).
Γι αυτό είναι πιθανόν πολλοί φίλοι ή "φίλοι" να μην βλέπουν το σχόλιό τους δημοσιευμένο.
Αυτονόητα ΔΕΝ θα δημοσιεύονται απρεπή σχόλια.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, των μαζικών φορέων, των ταξικών σωματείων είναι διαρκώς παρόντα στην κοινωνία και μπορεί εύκολα να τους συναντήσετε. Όποια συζήτηση, απορία, διαφωνία καλό θα είναι να εκφράζεται δια ζώσης.