Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. Ενόψει της επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης - Παράθεση ερευνών κοινής γνώμης για το πώς βλέπουν σήμερα οι πολίτες των τ. σοσιαλιστικών χωρών την περίοδο του σοσιαλισμού (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - updated 27-5-2017)

ΛΕΝΙΝ: Λοιπόν πώς τα περνάτε στον Καπιταλισμό; Αφιερωμένο στην τεράστια παρακαταθήκη της Οκτωβριανής Επανάστασης παρουσιάζουμε έρευνες...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Οι προσκυνημένοι το 1941 και σήμερα


Από redflyplanet
Αν και δεν υπάρχει άμεση ιστορική και πολιτική σύνδεση (τουλάχιστον όχι ακόμα) μεταξύ της κατάστασης που αντιμετώπιζε η Ελλάδα το 1941 (δηλαδή μια στρατιωτική επέμβαση από τις φασιστικές και ναζιστικές ορδές), με την σημερινή ταξική επίθεση των μονοπωλίων, διακρίνουμε στο παρακάτω απόσπασμα την καταπληκτική ομοιότητα στον τρόπο παραπλάνησης της κοινής γνώμης, εκ μέρους των καθεστωτικών-δωσιλόγων δημοσιογράφων, με τους σύγχρονους συνεχιστές τους.

Οι "προσκυνημένοι" του 1941, ώστε να διαφυλάξουν τα ατομικά κεκτημένα τους, υπερ-προπαγάνδιζαν την νέα τάξη πραγμάτων στην χώρα (δηλαδή την κατοχή απο μια ξένη στρατιωτική δύναμη) και παρακινούσε τον ελληνικό λαό να υποδεχτεί, με κατανόηση για την δυσχερή μας θέση, τους φασίστες κατακτητές.

Οι "προσκυνημένοι" του 2012, ώστε να διαφυλάξουν τα ατομικά κεκτημένα τους, υπερ-προπαγανδίζουν την κερδοφορία των ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών ομίλων, παρακινώντας παράλληλα τον ελληνικό λαό να αποδεχτεί, με κατανόηση για την δυσχερή θέση της "χώρας", την χρεωκοπία του !


Μια διαφορά υπάρχει μεταξύ των δυο εποχών όμως. Τότε ήταν ένα κλικ πιο ειλικρινείς και παραδεχονταν ανοιχτά πως θα συνεργαστούν με τους φασίστες, ενώ σήμερα ψεύδονται και παραπλανούν ασυστόλως, καθώς ούτε τα στρατόπεδα δεν αναδεικνύουν, ούτε τα αίτια της καπιταλιστικής κρίσης, ούτε βεβαίως πως στηρίζουν με τα μπούνια το ελληνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο.

Το απόσπασμα της καλαματιανής εφημερίδας, το βρήκαμε στο Καράβι Κόκκινο


«Αι περιστάσεις τας οποίας διέρχεται σήμερον η Ελλάς, εις την δύσκολον αυτήν καμπήν της Ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι εξαιρετικαί. Όλαι αι εκδηλώσεις της ζωής μας έχουν καταφανή τα δείγματα μιαςπρωτοφανούς κρίσεως. Η οικονομική δε κρίσις θα ήτο ίσως ολιγώτερον αισθητή, αν δεν υπήρχεν εις την Ελληνικήν ζωήν, τόσον έκδηλος, η ηθική και λογική κρίσις εκ της οποίας πάσχομεν ως κοινωνικόν σύνολον. Το χρήμα δεν θα υφίστατο τότε τον σημερινόν εκμηδενισμόν. ο πλούτος θα έρριπτε και ένα βλέμμα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης εις τα πλήθη των πειναλέων, αι λαϊκαί τάξεις θα ανεκουφίζοντο με τας γενναίας χειρονομίας των ευπόρων. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού…

» Είπομεν: Υποφέρομεν και από κρίσιν «λογικού». Ό,τι αγωνιζόμεθα από της επομένης της Μικρασιατικής καταστροφής να οικοδομήσωμεν εις την Ελλάδα, λειώνει τώρα ως ο πάγος. Τα θεμέλια του κράτους τρίζουν. Τα παν εις την χώραν αυτήν που άλλοτε ήστραψε το φως ενός λαμπρού πολιτισμού, καταρρέει, κυλίεται, πέφτει… 

» Και ενώ ο οίκος μας σείεται από τας βάσεις του και γύρω μας καπνίζουν ακόμη τα συντρίμμια του πολέμου, ημείς -ω τη αναισθησία μας!- ομφαλοσκοπούμεν επί των «πολεμικών νέων» και, κλείοντες τους οφθαλμούς προ της αδυσωπήτου πραγματικότητος, προβαίνομεν εις εκδηλώσεις αι οποίαι μας φέρουν εγγύτερον προς την ολοκληρωτικήν καταστροφήν.

» Δεν είναι καιρός δια μεμψιμοιρίας ούτε αι στιγμαί επιτρέπουν παρανοήσεις. Η θέσις μας είναι σαφής: Η Ελλάς του κ. Μέχρις Εσχάτων ετάφη μετά μια συντριπτικήν ήτταν. Εις την θέσιν της εγεννήθη η Ελλάς του «ζωτικού χώρου της Ιταλίας». Η πρώτη όζει πτωμαΐνης. Η δευτέρα έχει την δρόσον μιας νέας ζωής. Ας την αγκαλιάσωμεν σφιχτά. Ίσως με την νέαν τάξιν πραγμάτων ατενίσωμεν καλύτερας ημέρας. Ίσως εξέλθομεν εκ της δεινής θέσεως εις την οποίαν ευρεθήκαμεν την επομένην της στρατιωτικής καταρρεύσεως. Ίσως μας δοθούν τα μέσα να ζήσωμεν… 

» Το επιβάλλει το εθνικόν συμφέρον μας. Η γενέα αυτή δεν πρέπει να αφανισθή από την πείναν. Τα νειάτα να μη μαρανθούν από τον λίβαν της δυστυχίας. Έχομεν ιστορίαν και πεπρωμένα. Συνεχίζομεν την υπερτρισχιλιετή παράδοσιν μιας ζωτικής φυλής. Είμεθα ράτσα φτιαγμένη από γνήσιον Αριανόν μέταλλον. Διατί, λοιπόν, να διακυβεύωμεν το παν, αυτήν ταύτην την ύπαρξιν μας, εις ανοήτους εκδηλώσεις κατ΄εκείνων οι οποίοι είναι σε θέσιν σήμερον να μας δώσουν χείρα βοηθείας; Και κατά τι είναι περισότερον Έλληνες εκείνοι οι οποίοι κοιμώνται αποκλειστικώς με το φευγαλέον όνειρον της Αγγλικής κατισχύσεως, από ημάς που αξιούμεν προσγείωσιν εις την σημερινήν πραγματικότητα όλων των Ελλήνων, χάριν της κοινής σωτηρίας; 

» Μια ειλικρινής συνεργασία με τους χθεσινούς αντιπάλους μας, με τας δυνάμεις του άξονος, θα μας έσωζεν ίσως από το χάος. Τα αναιμικά από την πείναν παιδάκια, θα εύρισκον μίαν φέταν ψωμιού. οι τρικλίζοντες νήστεις γέροντες θα ημπορούσαν να τρώγουν άπαξ τουλάχιστον της ημέρας. αι θηλάζουσαι μητέρες δεν θα εξηντλούντο και η γενεά μας θα ίστατο ορθία εν μέσω της Ευρωπαϊκής καταιγίδος. Διατί να την αρνηθώμεν την συνεργασίαν αυτήν; 

Το επαναλαμβάνομεν: Οφείλομεν να προσγειωθώμεν. Άλλως ας πάρωμεν σφουγγάρι και ας σβύσωμεν εκ του Ευρωπαϊκού χάρτου και την Ελλάδα και την ιστορίαν και τα ιδανικά μας…»

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ και τον ΔΣΕ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ


Διδασκόμαστε από την Ιστορία του ΚΚΕ, συνεχίζουμε τον αγώνα για το σοσιαλισμό.

---

Ο Β' τόμος της Ιστορίας του ΚΚΕ παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που έγινε την Κυριακή με αφορμή και τη μάχη που έδωσε ο ΔΣΕ το Φλεβάρη του 1949

Τους ήρωες του Κόμματος και της επαναστατικής πάλης που έπεσαν στα πεδία των ένδοξων μαχών, εκτελέστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βρέθηκαν στην προσφυγιά, στην παρανομία ή έφυγαν από τη ζωή μετά από τόσες κακουχίες και βάσανα, τους ζώντες που πορεύονται για δεκαετίες πλάι στο ΚΚΕ, τίμησαν την Κυριακή το πρωί οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Δυτική Μακεδονία με ειδική εκδήλωση που έγινε στη Φλώρινα. Η εκδήλωση οργανώθηκε σε υπενθύμιση της μάχης για την κατάληψη της πόλης που έδωσε το Φλεβάρη του 1949 ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Είχε ειδικό αντικείμενο συνολικά την Ιστορία του ΚΚΕ με αφορμή την κυκλοφορία του β' τόμου της Ιστορίας του ΚΚΕ και κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Από την εκδήλωση στην αίθουσα του δήμου


 
Σε μια Φλώρινα που ως προς το κλίμα παρέπεμπε στο χειμώνα του '49, με τα χιόνια να κατακλύζουν τις γύρω κορφές, την Γκιούπκα, την Μπασδρόβιστα, την Μπέλα Βόδα, το Λούτζε, με το Μπούφι, τ' Αλωνα, τ' Ανταρτικό, απ' όπου ξεκίνησαν οι μαχητές του ΔΣΕ για τη μάχη, κάτασπρα και μια οικονομική κατάσταση που έχει φέρει σε απελπισία τα λαϊκά στρώματα (στα καφενεία άκουγες για 3 και 4 χιλιάδες ευρώ λογαριασμό πετρελαίου που έχει ήδη καεί), η εμφάνιση εκατοντάδων κομμουνιστών σε διαδήλωση στο κέντρο της πόλης ήταν ανάσα. Το σύνθημα «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, με το ΚΚΕ αντίσταση και πάλη» αντιλαλούσε σ' όλη τη ρεματιά. «Αγώνας, ρήξη, ανατροπή, η Ιστορία γράφεται με πάλη ταξική» και «Εργατιά μπροστά, τώρα μια γροθιά, γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά», αντιλαλούσαν σ' όλη τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης ως έξω στο δρόμο που φεύγει για Τροπαιούχο, όπου και ο ομαδικός τάφος των μαχητών του ΔΣΕ που έπεσαν στη μάχη στις 12 Φλεβάρη του 1949.

Λίγο πριν στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου, όπου κυριαρχούσαν οι εικόνες από τη ζωή και δράση του ΔΣΕ, η Ελένη Γκόγκου, από την Οργάνωση Περιοχής του Κόμματος, αναφέρθηκε σύντομα στο ιστορικό της μάχης, αλλά και στις χρόνιες προσπάθειες του Κόμματος να ανεγερθεί μνημείο στο χωράφι όπου ο αστικός στρατός έθαψε με μπουλντόζες κοντά 800 μαχητές του ΔΣΕ νεκρούς και τραυματίες. Υπενθύμισε πως πλέον, μετά από πολύχρονες προσπάθειες, το χωράφι πέρασε στην ιδιοκτησία του ΚΚΕ και έχουν αρχίσει εργασίες για την προστασία και ανάπλαση του χώρου ώστε να γίνει τελικά δυνατή και η ανέγερση μνημείου αντάξιου της θυσίας.

Μετά την εκδήλωση έγινε διαδήλωση προς τον ομαδικό τάφο, όπου κατατέθηκε στεφάνι από την ΚΕ του ΚΚΕ (ας σημειωθεί ότι είναι η τρίτη κατά σειρά μνημειακή πλάκα που τοποθετείται στο χώρο. Οι άλλες δύο είχαν καταστραφεί από «αγνώστους»..

Συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον του κομμουνιστικού κινήματος

Στη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης παρουσιάζοντας τον β' τόμο της Ιστορίας του ΚΚΕ, ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στην ελληνική κοινωνία που μελετά την Ιστορία του. Εξετάζει σε βάθος όλη την πορεία του, τις ανοδικές και ηρωικές στιγμές με τις επιτυχίες αλλά και τις αρνητικές στιγμές που σημαδεύτηκαν από λάθη στη στρατηγική, πολιτικές ή άλλες αδυναμίες, παραλείψεις και στραβοπατήματα. 
Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίοδο από το 1949 μέχρι το 1968 που εξετάζει το δοκίμιο υπενθύμισε πως είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, με το Κόμμα να δρα στην παρανομία, με διώξεις, εκτελέσεις από έκτακτα στρατοδικεία, με εξορίες, φυλακές, βασανιστήρια και βιασμούς γυναικών, από τους δωσίλογους, το αστικό κράτος και τις παρακρατικές συμμορίες του. Παράλληλα, είναι μια περίοδος που, λόγω των εξελίξεων και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και της διαπάλης στο εσωτερικό του Κόμματός μας, επεκτείνεται σε μια μεγαλύτερη περίοδο καθώς εκείνη την 20ετία συζητούνταν μέσα στα κομματικά σώματα η συνολική στρατηγική και η πορεία του Κόμματος και του κινήματος για όλη τη δεκαετία του 1940 ακόμα και πιο πριν.

Τόνισε ότι οι κομμουνιστές δεν παρελθοντολογούν μελετώντας την Ιστορία. Αυτή αφορά και το παρόν και το μέλλον του επαναστατικού κινήματος. Το ΚΚΕ μελετά την Ιστορία του από την άποψη της στρατηγικής του, των στρατηγικών επιλογών που τελικά οδήγησαν στην α' ή την β' θετική απόφαση, στην α' ή β' λαθεμένη επιλογή στην εξεταζόμενη περίοδο.

Η ίδια η μελέτη μάς βοηθά να ισχυροποιήσουμε την πεποίθηση για την αναγκαιότητα και την επικαιρότητα του αγώνα για το σοσιαλισμό - κομμουνισμό, ως τη ρεαλιστική και αντικειμενικά ώριμη διέξοδο απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, την καπιταλιστική κρίση και τα μεγάλα βάσανα που βιώνει ο λαός μας.

Η πάλη του ΚΚΕ τη δεκαετία 1940 - 1949 αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, μεγάλη προσφορά του ΚΚΕ στην εργατική τάξη και το λαό, στο διεθνές κίνημα.

Τα συμπεράσματα που περιέχονται στο β' τόμο της Ιστορίας για την εξέλιξη της στρατηγικής του Κόμματος είναι χρήσιμα όχι μόνο για τους ιστορικούς επιστήμονες, αλλά κυρίως χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον του κομμουνιστικού κινήματος, του εργατικού κινήματος στο σύνολό του.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην επιβεβαίωση θεμελιακών θέσεων για ένα κομμουνιστικό επαναστατικό κόμμα όπως για την εποχή μας, που είναι εποχή περάσματος στο σοσιαλισμό, για το χαρακτήρα της επανάστασης ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής ενός ΚΚ, για το γεγονός ότι ανάμεσα στον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό δεν μπορεί να μεσολαβεί ενδιάμεσος τύπος εξουσίας. Για τον προλεταριακό διεθνισμό ως απαραίτητο όρο επιτυχούς έκβασης της πορείας των στόχων του κομμουνιστικού κινήματος, για τη διαρκή πάλη ενάντια στην αστική ιδεολογία και τον οπορτουνισμό ως όρο για την εξασφάλιση της επαναστατικής πορείας ενός ΚΚ. Για την αυτοτελή ιδεολογική πολιτική δράση του Κόμματος σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Για την οργανωτική αυτοτέλεια σε όλες τις συνθήκες νόμιμης, ημιπαράνομης - παράνομης δράσης, συμμαχίες ή μη με άλλες κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις.

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε διεξοδικά με παραδείγματα στο πώς η στρατηγική του Κόμματος στην κάθε περίοδο επηρεάζει όλη τη δράση του Κόμματος και τόνισε πως αποτελεί ευθύνη και δικαίωμα κάθε ΚΚ να μελετά θεωρητικά ζητήματα του σοσιαλισμού, της διαμόρφωσης της επαναστατικής στρατηγικής, να αντλεί διδάγματα από το μέτωπο με τον οπορτουνισμό, να προετοιμάζει τις κομματικές και γενικότερα τις εργατικές δυνάμεις για τη μελέτη και την πορεία της ταξικής πάλης, τονίζοντας σ' αυτό το σημείο ότι τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι όπλα στην ιδεολογική μας αντεπίθεση ενάντια στο μπαράζ της αστικής αντιδραστικής αντικομμουνιστικής προπαγάνδας που ξανά οργιάζει.

Στην πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης

Με ειδική αναφορά στις σύγχρονες εξελίξεις τόνισε ότι το λαϊκό κίνημα πρέπει να είναι έτοιμο να θέσει τέρμα στο σάπιο τοπίο της αστικής δημοκρατίας - δικτατορίας, απαιτώντας ριζική αλλαγή πορείας της χώρας, ενάντια στα μονοπώλια, με κοινωνικοποίησή τους, με τον πλούτο και την εξουσία να περνούν στα χέρια της εργατικής τάξης, του λαού.

Αυτό σημαίνει, τόνισε, Κομμουνιστικό Κόμμα ετοιμοπόλεμο, εργατικό - λαϊκό κίνημα χειραφετημένο, που δρα παντού μέσα στους χώρους δουλειάς, που δεν αφήνει να πάρουν ανάσα οι εκμεταλλευτές του λαϊκού ιδρώτα, σε κοινωνική συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους και τη φτωχή αγροτιά. Κίνημα που δεν αφήνει μέτωπο πάλης, λαϊκό πρόβλημα που να μη γίνει δικό του, αλλά και που ταυτόχρονα διεκδικεί και ανοίγει δρόμο για την υλοποίηση της συνολικής πολιτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση από την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους, λαϊκή εξουσία.

Ο Δ. Κουτσούμπας καταθέτει το στεφάνι της ΚΕ του ΚΚΕ

 
Σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας, τόνισε, όπου κυβερνήσεις αστικές, μικροαστικές, ρεφορμιστικές εναλλάσσονται με στόχο να σώσουν τον καπιταλισμό και το πολιτικό του σύστημα, το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΚΚΕ, η ΚΝΕ πρέπει να βρεθούν στο ύψος των περιστάσεων, να ηγηθούν της λαϊκής πάλης, να συσπειρώσουν μαζικά λαϊκές δυνάμεις που θα βρίσκονται στο δρόμο, θα αναζητούν διέξοδο.

Ριζοσπάστης 21-02-2012

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Μικρή αποδείχτηκε τελικά η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, η οποία γέμισε ασφυκτικά κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την έκδοση του Β' τόμου του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ. Χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος της Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ Ελένη Γκόγκου, η οποία αναφέρθηκε και σε ιστορικά στοιχεία της μάχης της Φλώρινας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ , ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του Κόμματος για την ανάπτυξη της στρατηγικής του και την σημασία στης άντλησης διδαγμάτων από την ιστορία του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος για την διαμόρφωση της πολιτικής του σήμερα
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε πορεία προς το μνημείο προς τιμή των νεκρών μαχητών του ΔΣΕ, που βρίσκεται στις παρυφές της πόλης

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του Β' τόμου του δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕΕκδήλωση για την Ιστορία του ΚΚΕ, με αφορμή την επέτειο της μάχης του ΔΣΕ στη Φλώρινα, διοργανώνει η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, την Κυριακή 19 Φλεβάρη στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας (Νέο Πάρκο). 
Στην εκδήλωση με θέμα «Διδασκόμαστε από την Ιστορία του ΚΚΕ, συνεχίζουμε τον αγώνα για το σοσιαλισμό», θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με πορεία προς τον ομαδικό τάφο, όπου βρίσκονται θαμμένα τα λείψανα των μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ, που το Φλεβάρη του 1949 πήραν μέρος στη μεγάλη μάχη της Φλώρινας.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Το τρομερό συλλαλητήριο 12-2 (Ομόνοια πορεία Συνταγμα) - ερασιτεχνικό βίντεο/κείμενο από τον Γιώργο ΣαρρήΔεν ανήκω στο ΠΑΜΕ και ότι πω ειναι απλά ο τροπος που ειδα τα πραγματα.
Το ακολούθησα στη χθεσινή κρίσιμη διαδήλωση αλλά και την εβδομαδα που περασε για μια σειρά από λόγους και δεν το μετάνοιωσα.
1.Το ΠΑΜΕ είχε καθαρή πρόθεση να πάει στο Συνταγμα, έχοντας εκεί κι άλλα μπλοκ από τους στυλους του Ολυμπίου Διος προς Αμαλίας
2. Δεν είχε σα στόχο να πλακωθεί οπωσδήποτε στο ξυλο με τα ΜΑΤ αλλα να κρατήσει δυναμικά τις θεσεις του και να δηλώσει οτι ο λαός είναι εδω και δεν πρόκειται να δεχτεί την κόλαση που του ετοιμάζουν και θα αντιδράσει με όποιο τρόπο μπορεί. Και μαζί να δείξει με τη σταση του ότι θα περιφρουρήσει και θα προστατέψει τον κόσμο που υπήρχε μεσα στα μπλοκ του.
3. Να κάνει βηματα μπροστά μαζί με τον πολύ κόσμο που ακολουθούσε καλώντας τον να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά όχι ξεκομμένο από αυτόν σαν φωτισμένη ομάδα κρούσης που αδιαφορεί για τις διαθεσεις και τις αντικειμενικέςδυνατότητες του ίδιου του λαού. Θα πω εδω οτι πριν αρχίσει η πορεία αλλά και οταν αρχισε, αρκετοί έβγαιναν από τα μπλοκ και πήγαιναν προς το Συνταγμα μόνοι. Οταν έπεσαν όμως στα επεισόδια άλλοι έφυγαν κι άλλοι ξαναμπήκαν στα μπλοκ παρά την αρχική επιθετική διαθεση που είχαν.
4. Νοιαζόταν για την τελική έκβαση κι όχι μόνο για χτες. Το χτες ήταν ενταγμενο σε μια πορεία που έχει δρομο μπροστά της.


Γυρω στις 6 λοιπόν και με πάνω από 100000 να είναι στην Ομόνοια και να ξεχειλίζουν στους γυρω δρόμους ανακοινώθηκε ότι ξεκιναει η πορεία για το Συνταγμα μεσα σε κλιμα ενθουσιασμού.
Θα ανεβαινε από 2 δρόμους την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου όπως είχε σχεδιάσει, εκμεταλλευόμενο όλα τα όπλα, δηλαδή και τον όγκο, και την πειθαρχία αλλά και το ότι δεν είναι εύκολο να κτυπηθεί το ΚΚΕ γιατί τότε αυτό μπορεί να σημανει παρα πολλά.
Αρεσε και σε μενα και σε όλους ότι μπροστά βρίσκονταν, στη Σταδίου οι ηρωικοί Χαλυβουργοί ενώ στην Πανεπιστημίου οι Οικοδόμοι. Οταν ξεκίνησε η πορεία ο κόσμος που ξεχείλιζε τα πεζοδρόμια ξεσπασε σε χειροκροτήματα.
Φτανοντας κοντα στην Κοραή η πορείες έπεσαν πάνω στους διαδηλώτες που υποχωρούσαν με τα ΜΑΤ πίσω τους. Καποια στιγμή ακουγαμε το θόρυβο από το κτυπημα που έκαναν στις ασπίδες τα ΜΑΤ για να σκορπίσουν τα μπλοκ που ήταν μπροστά από το ΠΑΜΕ(δεν απείχαμε πάνω από 20-30μ) κι είχαν κολλήσει στις αλυσίδες του.
Εκει σταματησε κι οταν η πίεση από τον κόσμο που κατέβαινε ήταν πολύ μεγάλη έκανε 100μ πίσω γιατι υπήρχε κίνδυνος να ποδοπατηθεί κόσμος που αν ήθελε έμπαινε στα μπλοκ του ΠΑΜΕ. Δυο φορές ακόμη επιχειρήθηκε το ίδιο πάνω κάτω μέχρι που αναψαν οι φωτιες στην Κοραή κι εκει καναμε πίσω μεχρι κοντά στα Χαυτεία και το ίδιο έκαναν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το "Δεν πληρώνω" που βρέθηκαν μπροστά μας και που  είχαν έρθει από πιο ψηλά στη Σταδίου σπρωγμενοι από τα επεισόδια. Περίπου το ιδιο γινόταν και από την Παν/μίου. Με τον αέρα να βρωμαει δακρυγόνα και γυρω καπνό, με τα κτυπήματα στα ρολά και τις βιτρίνες από τις ομάδες που τασπαγαν να ακούγονται λίγο πιο  πάνω και με ανθρώπους να τρεχουν ξαφνικά στα πεζοδρομια προς τη μεριά της Ομόνοιας, η ενταση γινόταν στιγμές-στιγμες πολύ μεγάλη.
Πάντως σε κανεναν μας δε δόθηκε η αισθηση οτι το σκάμε, οτι κανουμε μεταβολή. Κάθε άλλο. Οποτε έγινε οπισθοχώρηση ήταν σε στιγμές ασφυξίας και που δεν φαινόταν να μπορεί να γίνει κάτι άλλο. 

 Μείναμε μεχρι τέλος. Ειναι βεβαια καθαρό οτι είναι πολύ διαφορετική η συμπεριφορά ένός μεγάλου μπλοκ σε μια επικίνδυνη διαδήλωση από εκείνην μιας ομάδας ή ενός ατόμου. Ομως κι εγω σαν άτομο χτες ήταν η πρωτη φορά που εκτιμώντας τα πράγματα δεν πήγα στο Συνταγμα(ετσι κι αλλιώς και για τα ξεχωριστά άτομα δεν ήταν καθόλου απλό με όσα γινόντουσαν). Δεν είχε νόημα να επιλέξω να είμαι ανάμεσα σε σκόρπια άτομα που τρεχουν στα στενά και όχι μεσα σε ένα δυναμικό μπλοκ που διαδήλωνε από τις 4.30 ως τις 10.30. 
Ειναι λίγο τρελό πάντως να γίνεται θέμα συζήτησης το αν έφτασε τελικά ή όχι το ΠΑΜΕ στο Συνταγμα και το αν κρυβεται ή όχι κάτι πίσω από αυτό. Κι αυτό γιατί δεν είναι φυσικά  η πρώτη φορά που κάποιο εργατικό ή κομματικό μπλοκ,  ειδικά όταν είναι μεγάλο, δεν καταφερνει να φτασει στο Συνταγμα εξ αιτίας επεισοδίων. Οποιος παρακολουθεί τις διαδηλώσεις ξερει πολύ καλά ότι πολλές φορές στο Συνταγμα εχουν κοπεί στα 2 συλλαλητήρια από επεισόδια με αποτέλεσμα να μενουν μεσα στη Σταδίου χιλιάδες διαδηλωτές. Χθες ήταν μια από αυτες τις φορές. Αλλοτε ήταν ο ΣΥΝ ή η ΟΛΜΕ. Χθες  ετυχε πίσω να είναι το ΠΑΜΕ.  Ετσι κι αλλιώς όμως τις προθέσεις όλων θα μας δοθεί η ευκαιρία να τις διαπιστώσουμε μεσα στους αγώνες. Τα λόγια είναι  φτωχεια. Αυτα για τα γεγονότα.
Κατι τελευταίο γυρω από τις διαδηλώσεις.
Αυτό που κυρίως μπορούμε να πετύχουμε κατά τη γνώμη μου με διαδηλώσεις σαν τη χθεσινη είναι να εκθέσουμε την εξουσία στα ματια του λαού, πραγμα που έγινε και με το παραπάνω, και να δημιουργήσουμε ρήγματα και αλλαγες συσχετισμών που να διευκολύνουν τους αγώνες και να φερνουν τους στόχους πιο κοντά. Αν λοιπόν ο στοχος χθες κάποιων ήταν να καταλάβουμε τη Βουλή(ποιοί και με ποιό στόχο άραγε; και μετά τί;) τοτε χασαμε. Αν ήταν όμως να προκαλέσουμε πολιτική κρίση, να φέρουμε το σύστημα εξουσίας σε αδιέξοδα ώστε να κάνει βεβιασμένες και λάθος κινήσεις,  να δείξουμε σε όλους το χαος αναμεσα σε εξουσια και λαό και να στείλουμε μύνημα ότι τα μνημόνια δεν πρόκειται να εφαρμοστούν, και πως ο λαός οργανώνεται για να τους συντρίψει τοτε νομίζω ότι χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μερα για το κίνημα που θα γεννήσει πολλούς και επικίνδυνους ανέμους για το καρυδότσουφλο του μαυρου μετώπου που παραδέρνει σα μεθυσμενο πια. Κι ας μη νομίζουμε οτι οι Ευρωπαίοι εταίροι το χαρήκανε το χθεσινό Ξερουν πολύ καλά τι έγινε
Οσο για την εξέγερση που όλοι θέλουν αλλά λίγοι ξερουν περί τίνος προκειται, άλλωστε μαθαίνουμε όλοι σε αυτή την πορεία κι εγώ μαζί, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση ή μάλλον μια μεγάλη επιστήμη που μπορούμε να κουβεντιάσουμε άλλη φορά.
Το παράκανα λίγο στην πολυλογία αλλά ειλικρινα σας λέω είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που είδα χτες. Η διαδήλωση λειτούργησε σχεδον σα ένα έργο όπου παίχθηκαν διαφοροι χρησιμοι ρόλοι από πολλούς και τελικά πέτυχε το στόχο της. 
Η χθεσινή μερα στοίχισε πολύ ακριβά στο μνημονιακό τρίο του μαυρου μετώπου. Οι  45 διαγραφές είναι ένα τεράστιο θέμα που δρομολογεί εξελίξεις και που φυσικά αν είμασταν σε κανονική δημοκρατία θα είχε αμέσως προκαλέσει πτώση της κυβερνησης ειδικά μετά και την παραίτηση 6 Υπουργών. Τωρα όμως για ποια Δημοκρατία να μιλήσουμε; Τα μνημονιακά κόμματα κουρελιάζονται και οι αρμόδιοι εξουσιαστές βγαζουν από τα συρταρια τις επόμενες επιλογές παγίδες και "λύσεις" καθως τα πράγματα επιταχύνονται και κυλάνε όλο και πιο γρήγορα προς το Δελτα των τεράτων.

Μπορούμε βεβαια και καλύτερα, αλλά αυτό θελει υπομονή κι εγω άρχισα να το μαθαίνω λιγο λιγο κι αυτό ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ


ΟΜΟΝΟΙΑ

ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΚΡΟΠΟΛΗ/ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΣ 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ν.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Κομμουνιστικό  Κόμμα  Ελλάδας
Νομαρχιακή Επιτροπή Φλώρινας

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
     Με αφορμή την επέτειο από τη μάχη της Φλώρινας και με κεντρικό σύνθημα «Διδασκόμαστε από την ιστορία του ΚΚΕ – Συνεχίζουμε τον αγώνα για το σοσιαλισμό», η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ διοργανώνει, την Κυριακή 19 Φλεβάρη 2012, στις 11:00΄ το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας (Νέο Πάρκο), εκδήλωση με θέμα την Ιστορία του ΚΚΕ.
     Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ.
     Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει πορεία προς τον ομαδικό τάφο, όπου είναι θαμμένοι οι 800 περίπου μαχητές του ΔΣΕ που πήραν μέρος στη μάχη της Φλώρινας στις 12/2/1949.

15 – 2 – 2012   

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ

ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 08:00 μμ καλούμε σε ανοιχτή σύσκεψη στην αίθουσα της Σκακιστικής Λέσχης Φλώρινας (οδός Μεγαρόβου) για τον περαιτέρω συντονισμό της δράση μας

1. ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ, νέες μορφές αντίδρασης μετά τις κυβερνητικές υποχωρήσεις,

2. για την κατάργηση του ΦΠΑ και του Ειδικού φόρου στο Πετρέλαιο Θέρμανσης και

3. οργάνωση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας ενάντια στην επικίνδυνη και εγκληματική κατάσταση που διαμορφώνεται στη δημόσια παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των λαϊκών στρωμάτων και κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Καλούμε όλους τους πολίτες αλλά και τους φορείς και σωματεία της Φλώρινας να συμμετάσχουν μαζικά στην Σύσκεψη.Δεν έχουμε- δεν θέλουμε- αρνούμαστε να πληρώσουμε τα χαράτσιαΤο χρέος είναι της πλουτοκρατίαςΚανένας φόβος από τις απειλές που εκτοξεύουν καθημερινά η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της.


Τηλ. επικοινωνίας 6984748103 καθημερινά 5-7 μμ

Λαϊκή Επιτροπή Φλώρινας

14-02-2012

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

 Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, πολλές δεκάδες Φλωρινιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Π.Α.ΜΕ και διαδήλωσαν στην κεντρική πλατεία της Φλώρινας και τους γύρω δρόμους την αντίθεσή τους στο Μνημόνιο 2, που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν: Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, τώρα με το ΠΑΜΕ αντίσταση και πάλη, ανυπακοή και απειθαρχία ούτε ένα ευρώ για την πλουτοκρατία, αγώνας- ρήξη-ανατροπή, η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική. 

ΟΛΟΙ ΑΠΟΨΕ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Γραμματεία Φλώρινας του Π.Α.ΜΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους  να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να πάρουν μέρος μαζικά και μαχητικά στη συγκέντρωση - συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Κεντρική Πλατεία της Φλώρινας, την  Κυριακή στις 5 το απόγευμα. 


Κάτω η κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου. Να μην περάσει η νέα σύμβαση πτώχευσης του λαού.  Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Ζωντανή μετάδοση του αυριανού συλλαλητηρίου από το ΠΑΜΕ

11 Φεβρουαρίου 2012Ζωντανή μετάδοση του αυριανού συλλαλητηρίου από το ΠΑΜΕ

To αυριανό μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 17:00 μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.pamehellas.gr/main.php).

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

48ωρη Απεργία με το Π.Α.ΜΕ 10 και 11 ΦΛΕΒΑΡΗ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11πμ


ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 10 ΚΑΙ 11 ΦΛΕΒΑΡΗ

Να ματαιώσουμε το έγκλημα
Ξεσηκωμός παντού, σε κάθε εργοστάσιο και επιχείρηση, σε κάθε τόπο δουλειάς, κλάδο τον κλάδο. Είναι ώρα ευθύνης και μάχης.
Εργάτες και εργάτριες, άνεργοι, εργαζόμενε λαέ, νέοι και νέες. Αποφασίστε απεργία, οργανώστε συλλαλητήρια, καταλήψεις, σηκώστε στο πόδι τις λαϊκές γειτονιές. Η μαύρη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑ.Ο.Σ. με τον αρχιτραπεζίτη πρωθυπουργό, η τρόικα και η ΕΕ, αποφάσισαν τη χρεοκοπία του λαού. Καταδικάζουν εμάς και κυρίως τα παιδιά μας να δουλεύουν και να ζουν εφ´ όρου ζωής με 400 ευρώ. Για να σώσουν τα κέρδη μιας χούφτας κηφήνων που ζουν από τον ιδρώτα μας, καταργούν όλα τα δικαιώματα που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές με αμέτρητες θυσίες και αίμα.
Αν παραδοθούμε θα δουλεύουμε όλη μέρα με μισθό χαρτζιλίκι, χωρίς ασφάλιση για εμάς και τα παιδιά μας. Οι γέροντες θα φυτοζωούν με συντάξεις πείνας. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο ούτε από τα επιδόματα ανεργίας που παίρνει μικρό μέρος των ανέργων. Νομοθετούν ένα εφιαλτικό μέλλον για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
Έχουμε τη δύναμη, είναι η ώρα να την νιώσουν για τα καλά. Μπορούμε να τους ανατρέψουμε.
Κάτω η μαύρη κυβέρνηση. Στα τσακίδια μαζί με την τρόικα και την Ε.Ε. Να τιμωρηθούν σκληρά ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ.
Κανένα νέο μνημόνιο. Καμία νέα συμφωνία που καταστρέφει τις ζωές μας.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48 ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 10 και 11 ΦΛΕΒΑΡΗ – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 πμ


Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ - ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 7/2 - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 11:00


ΟΛΟΙ 07/02/12 ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 11:00 π.μ.
Κυβέρνηση, τρόικα και τα κόμματα της πλουτοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, και ΛΑΟΣ περνούν βαριές αλυσίδες στην εργατική τάξη, στο λαό, για να σώσουν τα κέρδη και τα προνόμια των μονοπωλίων. Τα αρπάζουν όλα και καταδικάζουν το λαό σε μακροχρόνια φτώχεια και εξαθλίωση. Μετατρέπουν το μισθό σε χαρτζιλίκι, τις συντάξεις σε επίδομα φτωχοκομείου. Γαβγίζουν με την απειλή της χρεοκοπίας γιατί φοβούνται τη δύναμή μας.
Το ΠΑΜΕ καλεί την εργατική τάξη να μπει μπροστά στον αγώνα με όλες τις δυνάμεις της. Αυτή την ώρα μια επιλογή έχουμε: ή τις αλυσίδες ή τα όπλα του αγώνα.
Ξεσηκωμός, οργάνωση σε κάθε εργοστάσιο και τόπο δουλειάς.
Ενότητα κι αγώνας για:
·                          να φύγει τώρα η κυβέρνηση του εγκλήματος μαζί με την τρόικα.
·                          να μην υπογραφεί κανένα νέο μνημόνιο, καμία νέα συμφωνία.
·                          να πληρώσει η πλουτοκρατία.
Καλούμε τους εργαζόμενους σε κάθε εργοστάσιο κι επιχείρηση, κλάδο τον κλάδο να οργανωθούν και να πάρουν αποφάσεις να μην επιτρέψουμε να περάσει κανένα μέτρο που να μειώνει μισθούς, μεροκάματα, συντάξεις.
Όλοι στον αγώνα για ανατροπή της βαρβαρότητας.
Με το ΠΑΜΕ μπροστά ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Κάνουμε πέρα κάθε δύναμη που στέκεται εμπόδιο.
Όχι άλλη αναμονή, όχι άλλες αυταπάτες. Ας τους κάνουμε τη ζωή κόλαση πριν μας την κάνουν αυτοί.
Απομονώστε και τιμωρείστε όποιον βάλει την υπογραφή του στο σφαγιασμό των δικαιωμάτων μας.
·                          Δεν παραδινόμαστε.
·                          Αγώνας, σύγκρουση ως το τέλος.
·                          Έξοδος από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, μονομερής διαγραφή χρέους.
·                          Κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων.
·                          Εργατική, λαϊκή εξουσία.
Είναι ο μόνος δρόμος για να σωθεί ο λαός, για να σωθεί ο πλούτος της χώρας και οι παραγωγικές της δυνατότητες.


Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α που κατέθεσαν οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» (του Συνδυασμού που στηρίζει το ΚΚΕ) στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (27 – 28/01/2012)

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ, πραγματοποιείται σε συνθήκες βαθέματος της καπιταλιστικής κρίσης. Σε περίοδο που επιταχύνεται από την Κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» η αντεργατική επιδρομή με «μνημόνια διαρκείας», με στόχο να κάνουν ακόμα πιο φτηνή την τιμή της εργατικής δύναμης, σαρώνοντας δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων, βουλιάζοντας στην χρεοκοπία χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, και όλα αυτά προκειμένου να επιτευχθεί η «ανάκαμψη» της καπιταλιστικής οικονομίας από την κρίση, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
Γι’ αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ, επιστρατεύει τους συμμάχους της στον πόλεμο που κλιμακώνεται ενάντια στη μισθωτή εργασία, στους αυτοαπασχολούμενους, στους φτωχούς αγρότες, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα, με «διαλόγους και συμφωνίες» σε πολιτικό – εργοδοτικό – συνδικαλιστικό και θεσμικό επίπεδο που έχουν προαπαιτούμενο την επιλογή του ευρωενωσιακού δρόμου ανάπτυξης και δεν αμφισβητούν την εξουσία των μονοπωλιακών ομίλων, ανεξαρτήτως ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην αστική κυβερνητική διαχείριση.
Η πολιτική αυτή έχει δοκιμαστεί την προηγούμενη 20ετία στη χώρα μας με τα ευρωπαϊκά πακέτα δήθεν αντιμετώπισης της ανεργίας, με χιλιάδες ανακυκλούμενες θέσεις εργασίας, που συνέβαλαν στο να περιορίζονται, να καταργούνται έστω και αυτές οι ελάχιστες ανεπαρκείς κοινωνικές δομές λόγω δραστικών περικοπών στην  χρηματοδότησή τους. Οι Δήμοι αναδείχθηκαν «πιλότοι» της προώθησης προγραμμάτων ελαστικής προσωρινής εργασίας, της ταξικής συνεργασίας και χειραγώγησης συνειδήσεων.
Στον ένα χρόνο από την εφαρμογή του αντιδραστικού νόμου «Καλλικράτης», επιβεβαιώνεται στην πράξη η βασική μας εκτίμηση, ότι αποτελεί βασικό εργαλείο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και απολύσεις των εργαζομένων στους Δήμους, τις ιδιωτικοποιήσεις, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων.
Αυτή η εμπειρία ισχύει εδώ και δεκαετίες και στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, όπου η διοικητική περιφερειακή δομή τους υποτάσσεται στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ (ιδιαίτερα από τη συνθήκη του Μάαστριχτ).

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και οι νέες θεσμικές ρυθμίσεις επιδεινώνουν τη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.

·        Επεκτείνεται και ενισχύεται η επιχειρηματική δράση στις λειτουργίες και δομές των Δήμων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.
·        ΕΡΓΑ για τις ανάγκες του κεφαλαίου παίρνουν επείγουσα προτεραιότητα: γενναίες επιδοτήσεις, εκχώρηση υποδομών - γης – πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, καταστροφικές για το περιβάλλον επενδύσεις.
·        Παγωμένα κονδύλια για ΕΡΓΑ που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, από το ΠΔΕ, ΣΑΤΑ (μείωση το 2011 κατά 50%), ΕΣΠΑ (επιλεξιμότητα στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και στους τομείς που επιλέγει το κεφάλαιο) και στη θέση του περιβόητου «ΕΛΛΑΔΑ» έρχεται το πρόγραμμα «ΑΚΣΙΑ». Το πρόγραμμα αυτό έρχεται κυρίως να βαθύνει τον οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων (ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, νέοι δανεισμοί, συμφωνίες επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους…), να εκτονώνει των οργή των ανέργων με θέσεις εργασίας από 1 έως 135 ημέρες το χρόνο!! Το πρόγραμμα «ΑΚΣΙΑ» επεκτείνει παραπέρα κατά απόλυτο τρόπο τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί παραπέρα την παιδεία, υγεία και πρόνοια. Οι Δήμοι λειτουργούν ως κρατικοί φορείς προώθησης ενός περιορισμένου «πακέτου κοινωνικών υπηρεσιών» για τα εξαθλιωμένα στρώματα. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων διευκολύνει την επιχειρηματική πρόσβαση του κεφαλαίου σ’ αυτούς του τομείς, την διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα των κοινωνικών παροχών και την άμεση μεταφορά της δαπάνης στην κάθε οικογένεια.
·        Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις – απολύει τους εργαζόμενους:
Εντατικοποιείται η εργασία, μειώνονται οι μισθοί. Την ίδια στιγμή έχουμε χιλιάδες απλήρωτους εργαζόμενους στους Δήμους.
·        Δραστική περικοπή της Κρατικής χρηματοδότησης – των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).
Οι προϋπολογισμοί των Δήμων αποτελούν κυριολεκτικά φορολογική λαιμητόμο για την εργατική τάξη και επιδεινώνουν τη ζωή των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες ευκαιρίες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε έργα και υπηρεσίες που θα τους παραχωρούνται.
Οι παραπέρα περικοπές που προβάλλονται ως «εξοικονόμηση πόρων» έρχονται να προστεθούν στα περίπου 9 δις ευρώ των παράνομα παρακρατιθέντων πόρων των προηγουμένων ετών και τα οποία «κούρεψαν» στο 1,7 δις με τη σύμφωνη γνώμη των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ και ΛΑΟΣ. Η δραστική μείωση των πόρων, οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις οργανισμών και υπηρεσιών, η δραματική μείωση του προσωπικού, η εργασιακή εφεδρεία, οι απολύσεις και το πάγωμα των προσλήψεων θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση και παραπέρα ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και την πρόσθετη επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας.
·        Ωθούνται οι Δήμοι σε νέους δανεισμούς από το παρακαταθηκών και δανείων ή τράπεζες (!) για να ισοσκελίζουν τους προϋπολογισμούς τους ή για να αντιμετωπίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους (!!). Το «μάρμαρό» βεβαίως θα συνεχίζουν να το πληρώνουν πιο ακριβά για τις επόμενες δεκαετίες τόσο οι εργαζόμενοι των Δήμων, όσο και οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών με την επιβολή νέων τελών και φόρων σε βάρος της λαϊκής οικογένειας.
Ø      Οι συνέπειες για την εργατική λαϊκή οικογένεια, η οποία δικαιούται αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και έργα σύμφωνα με τον πλούτο που παράγει, είναι οι ανεπαρκείς και οι υποβαθμισμένες υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς: παιδικοί σταθμοί, παιδεία, υγεία, προνοιακές δομές και πρόσδεσή τους στον «εθελοντισμό» και βεβαίως το μπαράζ υποκριτικής φιλανθρωπίας που εξελίσσεται για τις «ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού» που αλματωδώς αυξάνονται.
*      Η δική μας αντίληψη είναι αντίθετη στις δομές διοίκησης τους αστικού Κράτους, γιατί έχουν αποστολή την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πολιτικής εξουσίας των μονοπωλίων που υπηρετούν.
     Αντιπαραθέτουμε στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, τον εργατικό - λαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θεμελιώνεται στην εργατική - λαϊκή εξουσία, στην κοινωνική ιδιοκτησία των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, στον εργατικό - λαϊκό έλεγχο, στον κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό που έχει κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών.
Αυτός ο δρόμος εξασφαλίζει τον σχεδιασμό της ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αντιμετωπίζει την περιφερειακή ανισομετρία, στηρίζεται στην εργατική – λαϊκή συμμετοχή.
Μόνο σε αυτό το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, της εργατικής – λαϊκής εξουσίας, θα μπορέσουν να απαντηθούν το σύνολο των πραγματικών αναγκών του εργατόκοσμου που σήμερα υποφέρει.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
που ανακουφίζουν τις λαϊκές οικογένειες και με όρους ταξικού κινήματος:

- Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και των Δήμων που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας και αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας κλπ.
-  Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων.
- Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών, αντισταθμιστικών και άλλων τελών, που χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα.
- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν με κάθε είδους σύμβαση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για να καλυφθούν οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές.
- Αντιπαλεύουμε την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και την επέκταση της εφαρμογής «ευέλικτων εργασιακών σχέσεων» στους ΟΤΑ μέσω προγραμμάτων περιορισμένου χρόνου, Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, προγραμμάτων κατάρτισης, ή άλλων μέσω ΟΑΕΔ, Μ.Κ.Ο. κ.λπ.
- Κατάργηση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων και όλου του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά την τοπική διοίκηση επιχείρηση. Ένταξη όλων των εργαζομένων των δημοτικών επιχειρήσεων που κλείνουν στις υπηρεσίες των δήμων με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
- Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στη λειτουργία, στις υπηρεσίες και τα έργα των Περιφερειών και των Δήμων.
- Έργα Υποδομής και Πόρους που κατευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία
- Υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών Ελλήνων - μεταναστών - προσφύγων.
- Εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων στην  περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Έμμεση εκλογή Περιφερειάρχη και Δημάρχου με δυνατότητα ανάκλησης μέσω των συμβουλίων που τους εκλέγουν. Κατάργηση των απαράδεκτων ρυθμίσεων που περιορίζουν την αντιπροσωπευτικότητα και νοθεύουν τη λαϊκή ψήφο.

v     «Άμεσα μέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων φτωχών αγροτών».  
- Επίδομα ανεργίας στο 80% επί του βασικού μισθού (ως κατώτατο βασικό μισθό θεωρούμε τα 1400 ευρώ)
- Βιβλιάριο ασθενείας σε όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Καμία συμμετοχή ή πληρωμή για ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα.
- Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά το διάστημα της ανεργίας
- Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων για δανειακές υποχρεώσεις
- Επιδότηση ενοικίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ανεργίας.
- Μειωμένα τιμολόγια (ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου) κατά 30% και απαγόρευση της διακοπής των αντίστοιχων υπηρεσιών κατά το διάστημα της ανεργίας.